EpiInfo, EpiData, OpenEpi, Epidat, Epi6 ...

en español

Epi Info és un programa de domini públic desenvolupat pels Centers for Disease Control and Prevention d’Atlanta (CDC).

Permet recollir, gestionar, analitzar, visualitzar dades i elaborar informes. Àmpliament utilitzada a tot el món per a l'avaluació de brots epidèmics; per al desenvolupament de sistemes de vigilància; com un component a mida integrat amb altres sistemes d’informació; i en l'educació de professionals de salut pública que estan aprenent eines i tècniques d’epidemiologia.

La primera versió, per MS-DOS, és de 1982 i des de llavors les successives versions han estat traduïdes a l'espanyol i altres idiomes.

L’ultima versió, Epi Info 7, és la primera a disposar de traducció al català.

Epi7

és l'última versió d'EpiInfo, encara que coexisteix amb l'anterior. Quant a disseny aquesta versió és similar a l'anterior, encara que ha estat reprogramada completament per fer-la més estable. No obstant això encara que no hi hagi canvis aparents en les seves funcionalitats sí que hi ha alguns avanços, si bé s'ha abandonat la idea inicial de fer-la multi plataforma i de codi obert. S'ha creat un mòdul d'anàlisi visual on es construeixen llenços de resultats a partir de configuracions internes. EpiMap s'ha reprogramat per treballar sobre servidors de mapes i en el pla de treball es contempla una versió per a l'enregistrament de dades sobre plataformes en internet.

Si vol instal·lar-ho en català Si vol instal·lar-ho en espanyol